Oudere berichten van en over Pelgröm Uitvaarten

Zondag 12 oktober 2014

Op zondag 12 oktober 2014 zijn wij balsponsor voor het eerste elftal van v.v. KCVO te Vaassen.
Aanvang wedstrijd om 14.30

Zaterdag 11 oktober 2014 Uitvaartbeurs in Apeldoorn

U kunt ons ontmoeten op zaterdag 11 oktober 2014 op de uitvaartbeurs in Apeldoorn. Deze beurs is vrij toegankelijk voor publiek en wordt gehouden tussen 10.00 en 16.00 uur in Restaurant De Wilde Pieters. Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn. Wij staan op de 1e verdieping.

Landelijke Open Monumentendag op zaterdag 13 september 2014 met als thema `op reis `.

Inloopdag op zaterdag 13 september 2014 van 10.30 tot 16.00 uur bij uitvaartcentrum `de Stilte`, Deventerstraat 91 te Vaassen. In dit gemeentelijke monumentenpand wordt er tussen 11.00 en 12.30 uur specifiek over de geschiedenis van dit gebouw vertelt. Ook over de naastgelegen begraafplaats valt veel te vertellen.

In het kader van het thema `op reis` is de rouwkoets van de Familie Pannekoek uit Emst te bezichtigen.

Verder staat de dag in het teken van ontmoeting, over `de laatste reis`, over afscheid nemen.

Wim en Hilda Pelgröm zijn aanwezig om te vertellen over hun werkwijze.
Vanaf 10.30 staat de koffie en thee met iets lekkers klaar en tussen de middag kunt u broodjes met een kommetje soep komen eten. U bent van harte uitgenodigd.

Donderdag 7 november 2013
Inloopmiddag met informatie over uitvaartwensen, uitvaartkosten en uitvaartverzekeringen.
Op deze middag kunt u een kijkje komen nemen in ons uitvaartcentrum `de Stilte`.
U bent welkom tussen 14.00 u. en 17.30 u.
Om 14.30 u. en om 16.00 u. is er een informatieve lezing.

Locatie:
Uitvaartcentrum `de Stilte` Deventerstraat 91 8171 AD te Vaassen

Vanuit de praktijk ervaren wij dat het prettig is voor mensen dat zij in grote lijnen duidelijkheid krijgen over de uitvaartkosten en ook wat er mogelijk is met de uitvaartverzekeringen. Wanneer er specifieke vragen zijn over polissen is er ruimte om daar vragen over te stellen. U kunt ook een afspraak met ons maken om daar uitgebreider op in te gaan. Hieraan zijn geen kosten aan verbonden.

De koffie en thee staat voor u klaar vanaf 14.00 u.
Deze middag eindigt om 17.30 u.
Diegene die ons uitvaartbedrijf reeds kennen zijn ook van harte welkom,
voor ontmoeting en zo wenselijk om persoonlijke ervaringen te delen.

Maandag 28 oktober 2013
Landelijk: `Dag van de Stilte`
Aandachtdag voor verdriet in ons! Inkeerdag!

′Stilte is het element waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken.′(Thomas Carlyle)

Op deze dag staan wij stil,
staan wij ook letterlijk stil tijdens de stilte wandeling,
bij oud verdriet in ons,
bij groot verdriet in ons en
bij stil verdriet in ons.

Deze dag brengen we in verbondenheid door,
met aandacht voor een ieder,
zonder dat daar veel woorden aan te pas komen.

De adem is een mooi geschenk
waarmee we troost en liefde kunnen geven aan verdriet in ons.
We luisteren deze dag naar muziek,
muziek die ons kan raken,
we maken een stilte wandeling
en we eindigen de dag met een cirkel van licht.

Locatie:
Uitvaartcentrum `de Stilte`,
Deventerstraat 91, 8171 AD te Vaassen.
van 10.30 tot 16.00 uur.

Opgave:
tel: 0578-570317
of per mail info@pelgromuitvaarten.nl
(voor 26 okt 2013)
Kosten:
€ 35,- per persoon
(maximaal 10 deelnemers)
(incl koffie en thee met iets erbij)

Zondag 27 oktober 2013
Bal sponsor voor het eerste elftal van v.v. KCVO te Vaassen
aanvang wedstrijd 14.30

Zaterdag 12 oktober 2013
U kunt ons ontmoeten op 12 oktober 2013 op de uitvaartbeurs in Apeldoorn. Deze beurs is vrij toegankelijk voor publiek en wordt gehouden tussen 10.00 en 16.00 in Restaurant De Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn.
De locatie heeft een ruime parkeergelegenheid en is goed bereikbaar.
Uitvaartbeurs
Artikel in Vaassens Weekblad van 6 februari 2013

Pelgröm Uitvaarten organiseert
een namiddag-, inloop-avond

Pelgröm Uitvaarten nodigt belangstellenden uit op donderdag 28 februari 2013 tussen 16.00 en 19.30 om kennis te maken met de medewerkers en de gemoedelijke sfeer van uitvaartcentrum `de Stilte` aan de Deventerstraat 91 te Vaassen te ervaren. Bezoekers worden ontvangen met koffie, thee en iets lekkers en vanaf half 6 staat een kop soep met een broodje klaar.

Hilda Pelgröm: “Degene die al eens met ons bedrijf te maken heeft gehad is ook van harte welkom. Om even weer stil te staan bij het meegemaakte afscheid en misschien ook om anderen te vertellen hoe de ervaringen zijn geweest met onze onderneming. Op deze inloop is er tijd om vragen te beantwoorden rondom afscheid nemen en rouw”.
Vooraf praten over uitvaartwensen komt steeds vaker voor en geeft mensen meestal rust. Het kostenplaatje van een uitvaart is voor vele een terechte zorg. Hilda: “Daar willen wij graag zo duidelijk mogelijk een antwoord op geven. Het kan ook zijn dat u liever een afspraak met ons maakt om in een persoonlijk gesprek verder te praten”.
In 2006 is het bedrijf gestart onder de naam Wim Pelgröm Uitvaartzorg. Een uitvaartonderneming, die het belangrijk vindt om mensen bij te staan op een persoonlijke wijze, wanneer men te maken krijgt met het verlies van een dierbare.
In 2011 is de naam veranderd in Pelgröm Uitvaarten, omdat Geraldine van de Vegte en Gerda Habes ook vaker in het bedrijf werkzaam werden. Vanaf dit jaar neemt Hilda Pelgrom de bedrijfsvoering over. Naast Wim was zij al langer een vertrouwd gezicht voor Pelgröm Uitvaarten. Zij zal nu eerder aanvullende begeleiding geven bij de familie in goede afstemming met de uitvaartbegeleider. Zij is het aanspreekpunt in uitvaartcentrum `de Stilte` en op de dag van de uitvaart. Tevens zal zij aandacht besteden aan de nazorg voor de familie. Geraldine en Gerda werken vanuit dezelfde visie als Wim. Hierbij wordt een respectvolle verzorging van de overledene en de begeleiding van de naasten met aandacht en zorg en tijd geboden. Beide dames zijn op deze namiddag-inloop-avond aanwezig om kennis te maken. Wim zelf is de komende tijd door gezondheidsreden helaas niet werkzaam in het bedrijf.
Pelgröm Uitvaarten 0578-570317.

Terug naar Actueel