Werkwijze

In de visie van Pelgröm Uitvaarten betekent een goed afscheid, dat er een begin wordt gemaakt met het verwerken van het verlies. De kracht van de werkwijze van Pelgröm Uitvaarten is, dat er tijd en aandacht geboden wordt aan alle direct betrokkenen. Er wordt op een persoonlijke en professionele wijze gewerkt. Wij zijn gespecialiseerd in opbaringen aan huis. U kunt gebruik maken van ons unieke uitvaartcentrum `de Stilte`.
Ook voor condoleances, besloten familiebijeenkomsten en brood- en koffietafels en kleine afscheidsdiensten kunt u bij ons in `de Stilte` terecht. Wij verzorgen dit ook op andere locaties, zoals in andere uitvaartcentra, in restaurants of op sportlocaties in Vaassen, Epe, Apeldoorn en omgeving.

De uitvaartbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor de verzorging van de overledene, het regelen van de uitvaart en de begeleiding van de naasten. Er wordt ruim de tijd genomen. U wordt betrokken bij alles wat er zich rondom een overlijden aandient. U hoeft niet vlak na het overlijden gelijk over alles te beslissen. Wij verzorgen ook een deel van de persoonlijke begeleiding voor de naasten en familie.
Dat betekent dat verdriet en andere gevoelens er mogen zijn, dat er herinneringen opgehaald kunnen worden en dat er daadwerkelijk stil wordt gestaan bij wat de overledene voor de mensen rondom hem of haar betekend heeft. Wim en Hilda verzorgen ook de nazorg en de voorgesprekken bij de families.